Login:

Heslo:
60. výročie Rímskych zmlúv - biela kniha
Šesťdesiate výročie Rímskych zmlúv: Komisia si pripomína úspechy Európy a vedie diskusiu o budúcnosti Únie zloženej z 27 členských štátov Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opätovne zjednotený kontinent, kde panuje mier, založený na hodnotách solidarity, demokracie a právneho štátu. Jednotný trh zabezpečuje slobodu výberu a pohybu, hospodársky rast a prosperitu pre 500 miliónov občanov. EÚ je najväčším obchodným blokom na svete a najväčším poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci. Toto výročie je príležitosťou pripomenúť si naše spoločné úspechy a diskutovať o budúcnosti EÚ-27. Pri tejto príležitosti sa vedúci predstavitelia EÚ 25. marca stretli v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia Rímskych zmlúv, ktoré boli podpísané v tento deň v roku 1957. Komisia 1. marca, ešte pred samitom v Ríme, začala bielou knihou o budúcnosti Európy celoeurópsku diskusiu, ktorá umožní občanom a vedúcim predstaviteľom formovať víziu EÚ-27. Biela kniha uvádza niekoľko možných scenárov budúcnosti Európy. V nadväznosti na predloženie bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy vedúci predstavitelia EÚ prijali Rímske vyhlásenie, v ktorom sú spomenuté doterajšie úspechy Únie a jej súčasné výzvy a zároveň uvedený záväzok usilovať sa o jednotnosť Únie s jej 27 členmi a posilniť spoločné opatrenia v kľúčových oblastiach politiky v prospech občanov. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Naši rodičia a starí rodičia založili túto Úniu s jedným spoločným cieľom: už nikdy viac vojnu. Boli pevne presvedčení o tom, že nás zrušenie prekážok a spolupráca bez vzájomnej nevraživosti všetkých posilnia. História im dala za pravdu. Hodnoty, na ktorých je táto Únia založená, sa za celých 60 rokov nezmenili: mier, sloboda, tolerancia, solidarita a zásady právneho štátu nás zaväzujú a spájajú. Nesmieme ich považovať za samozrejmosť a musíme za ne každý deň bojovať . Naša demokracia, naša rozmanitosť a naša nezávislá a slobodná tlač sú základnými piliermi sily Európy – žiadny človek ani inštitúcia nestojí nad zákonmi. Európska únia zmenila naše životy k lepšiemu. Musíme zabezpečiť, aby tomu tak bolo aj naďalej, v záujme generácií, ktoré prídu po nás. Momentálne vedú všetky cesty do Ríma. Po Ríme existuje len jediná cesta vpred, bez ohľadu na to, čím bude dláždená: európska jednota.“ Biela_kniha_o_buducnosti_europy_sk.pdf

Vytlač
 
Info box
Copyright © 2007, powered by Freshmedia   | 1378970